DSC01836

Sitplan

På begäran så har en uppdaterad sitplan lämnats i till BN, I övrigt så verkade det inte finnas några hinder för dagen för ett bygglov.

Grannytrande var på gång med utskick.