DSC01836

Kompleteringar

2012-10-17 fick vi begäran om att Byggnadsnämnden ville ha några kompleteringar i ärendet, Vi gjorde dessa kompleteringar 2012-10-18.